>> News <<

Vi khuẩn Acnes: tác nhân gây ra mụn mủ, mụn viêm

Đối với mụn viêm, bạn cần tiến hành điều trị ngay khi phát hiện...

Khởi điểm của da mụn và phân loại mụn

Xử lý mụn triệt để rất khó, nếu không thực hiện đúng cách sẽ...
>> Dr.Belter's
Awards <<
  Hotline: 090 3223 644